РЕГРЕСИРАНЕ МАРКИЦЕ И У СУБОТУ
29.08.2014

ЈГСП „Нови Сад“ обавештава кориснике услуга превоза да ће у суботу 30.августа у периоду од 07 до 14 часова моћи да преузму регресиране маркице на шалтерима међумесне аутобуске станице.ОД 1. СЕПТЕМБРА РЕД ВОЖЊЕ „ЗИМА 2014“
29.08.2014

ЈГСП Нови Сад обавештава кориснике услуга да ред вожње „Зима 2014“ ступа на снагу 1. септембра 2014. године. Како би успешно биле задовољене потребе и захтеви корисника услуга превоза, осим временских корекција полазака, у односу на прошлогодишњи, зимски ред вожње уведен је већи број полазака на градским линијама 3, 4, 5 и 8. Наиме, контролна бројања путника показала су већа оптерећења на поменутим линијама у одређеном добу дана, на основу чега је дошло и до увећања полазака.

У приградском саобраћају новина је увођење суботом два поласка на релацији Нови Сад – Футог стари - Ново гробље Футог.

Током реда вожње „Зима 2014“  биће настављен превоз путника на линији 17 од Железничке станице до тржног центра БИГ.ЛИНИЈЕ БРОЈ 3A, 4, 5, 5Н, 10, 14, 15 , 18, 52, 53, 54, 55 И 56 НА СТАРИМ ТРАСАМА
28.08.2014

ЈГСП “Нови Сад” обавештава кориснике услуга да су радови на раскрсници Булевара ослобођења, Јеврејске и Футошке улице приведени крају. Градске линије број 3А, 4, 5, 5Н, 10, 14, 15 и 18, те приградске линије 52, 53, 54, 55 и 56 које су биле измештене, од данас саобраћају старим трасама по реду вожње.

На стајалиштима измењених делова траса, биће постављени контролори који ће усмено обавештавати кориснике јавног превоза о враћању линија на редовне трасе.ПРОМЕНА ТРАСЕ ЛИНИЈЕ 6
27.08.2014

ЈГСП “Нови Сад” обавештава кориснике услуга да ће, због радова нa вoдoвoднoj мрeжи нa Рибљoj пиjaци аутобуси на линији 6 саобраћати измењеном трасом од среде 27. августа до петка 29. августа 2014. године. Аутобуси ће саобраћати на следећи начин:
Линија број 6 (Подбара(Р.пијаца) –Адице) неће саобраћати до Рибље пијаце, већ ћe аутобуси  окретање  вршити у старој окретници на Подбари и издржавати време до следећег поласка на редовном аутобуском стајалишту у Улици Mарка Mиљанова.ОД ПЕТКА ДО НЕДЕЉЕ ЛИНИЈЕ 3 И 8 САОБРАЋАЈУ ИЗМЕЊЕНОМ ТРАСОМ
27.08.2014

ЈГСП “Нови Сад” обавештава кориснике услуга да ће, због радова на раскрсници Булевар краља Петра I и Браће Јовандић, аутобуси на линијама 3 и 8 саобраћати измењеном трасом од петка 29. августа до недеље 31. августа 2014. године.Аутобуси ће саобраћати на следећи начин:


ЛИНИЈА БРОЈ 3
Смер А (Петроварадин-Детелинара): Постојећом трасом до Улице Јована Суботића, из Улице Јована Суботића лево скрећу у Кисачку улицу, па лево на Булевар краља Петра I до Улице Браће Јовандић и даље настављају постојећом трасом кретања.
Смер Б (Детелинара-Петроварадин): саобраћају постојећом трасом кретања.

ЛИНИЈА БРОЈ 8
Смер А (Ново Насеље-Лиман1): Постојећом трасом до Булевара краља Петра I, из Булевара краља Петра I скрећу десно у Улицу Браће Јовандић, настављају Улицом Војводе Бојовића, потом десно у Улицу Јована Суботића и даље настављају постојећом трасом кретања.
Смер Б (Лиман1- Ново Насеље): саобраћају постојећом трасом кретања.

АУТОБУСИ НА ИЗМЕЊЕНОМ ДЕЛУ ТРАСЕ НАВЕДЕНИХ АУТОБУСКИХ ЛИНИЈА КОРИСТЕ ПОСТОЈЕЋА СТАЈАЛИШТА ДРУГИХ ЛИНИЈА.ИЗРАДА КАРАТА ЗА ДЕЦУ ИЗ ПОРОДИЦА СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ
25.08.2014

ЈГСП Нови Сад обавештава кориснике услуга превоза да у понедељак, 25. августа 2014. године, почиње израда карата за децу из породица са троје и више деце, који имају право на бесплатан превоз током школске године, а на основу списка деце који сачињава Градска управа за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада. Градска управа утврђује испуњеност услова за издавање бесплатних карти на основу потврде о редовном школовању, фотокопије личне карте или расељеничке легитимације једног од родитеља, фотокопије извода из матичне књиге рођених за сву децу из породице, и фотокопије личне карте или расељеничке легитимације за пунолетну децу.
Израда бесплатних карата за све категорије корисника, осим за грађане Новог Сада који су старији од 65 година, обавља се на шалтерима благајне на Међумесној аутобуској станици од 7 до 14.30 часова.
 ПОЧЕЛА ПРОДАЈА МАРКИЦА ЗА СЕПТЕМБАР
25.08.2014

ЈГСП Нови Сад обавештава кориснике услуга да је 25. августа 2014. године почела продаја септембарских маркица за превоз. Од 8 до 20 часова сваког радног дана маркице ће моћи да се купују на редовним продајним местима предузећа код Железничке станице, код Футошке пијаце и у Шафариковој улици. У току месеца радиће и продајна места на Новом насељу и Лиману. Од 1. до 6. септембра маркице ће моћи да се купе од 10 до 17 часова. 


   
Субота, 6. септембра, бића радна за сва редовна и додатна продајна места.
Августовске маркице важе до 5. септембра 2014. године.

Приликом куповине септембарских маркица за превоз, пензионери са пензијама испод просека морају да доставе доказ о висини пензије. Као доказ се подразумева чек од последње пензије или копија последњег, важећег чека од пензије (уз оригинал чека на увид).ИЗРАДА ЂАЧКИХ КАРАТА
19.08.2014

Израда ђачких каратаЈГСП Нови Сад обавештава кориснике услуга да у среду, 20. августа 2014. године, почиње израда ђачких карта.
Корисник услуге превоза треба да донесе уредно попуњен формулар захтева за израду карте (која може да се преузме на wеб страници предузећа www.гспнс.рс, као и на свим продајним местима ЈГСП „Нови Сад“) као и неопходну пратећу документацију:
-    формулар захтева за израду карте оверен од стране школе да је редован ученик
-    приказати личну карту, ђачку или здравствену легитимацију на увид ради идентификације
-    доставити једну фотографију, димензије 30x25мм
Израда карте износи 750,00 динара.При предаји захтева корисник је дужан да плати цену израде легитимације, затим од благајника добија идентификациони број на основу којег након 2 дана, на истом месту где је предао захтев, преузима готову показну карту. Уважавајући чињеницу да ђачке карте квалификују кориснике услуге превоза за куповину месечних маркица по бенефицираним ценама које су знатно ниже у односу на цене за остале категорије корисника, за израду истих важе одређена ограничења, тако да се карте могу издавати за ученике основних школа, не старије од 16 година, те за ученике средњих школа, не старије од 20 година.
Карте за ђаке издају се за школску годину тј. за период од септембра текуће до септембра наредне године и уз њих се купује месечна маркица.
Ученици и студенти којима је због неправилног коришћења одузета показна карта не могу да израде нову показну карту док претходно не измире дуговање према ЈГСП “Нови Сад” настало по овом основу.

Израда школских каратаШколске карте издају се за период  од 01.09. текуће до 30.06. наредне године и корисници не могу да их користе за време трајања летњег распуста.
Постоје две врсте школских карата:
- школска карта за ученике до 10 год старости, која се издаје од I до V зоне (цена је иста за све зоне)
- школска карта за ђаке и студенте која се издаје од I до V зоне (цена зависи од изабране зоне).
Уз школске карте се не купује месечна маркица. Приликом предаје захтева за издавање школских карата на шалтеру 12 на Међумесној аутобуској станици потребно је:
-    Доставити уредно попуњен захтев за израду карте оверен од стране школе/факултета да је корисник редован ученик/студент
-     Доставити једну фотографију (димензија као за личну карту 30x25мм)
-     Здравствена легитимација за основце, а за средњошколце лична карта или здравствена легитимација на увид
-     Новац за израду карте у износу од 750,00 динара.ИНФОРМАЦИЈА ЗА СТУДЕНТЕ
13.08.2014

У септембру и октобру 2014. године студентима је одобрена куповина месечних маркица на основу прошлогодишње показне карте (за сезону 2013/2014), уз обавезно приказивање индекса благајнику продаје маркица у киоску.
Ово одобрење не односи се на студенте који су ове године уписали факултет или вишу школу, пошто они морају имати оверен формулар захтева за издавање нове показне карте и испоштовати редовну процедуру око израде.
Студентима прве године, којима се индекси налазе на факултетима, одобрава се израда показне карте без увида у индекс, а на основу овереног захтева за издавање претплатне карте од стране школе или факултета.
Почев од 1. новембра 2014. године за куповину маркица сви студенти морају да имају нове показне карте за сезону 2014/2015.ТРЕЋА ФАЗА РАДОВА НА РАСКРСНИЦИ КОД ФУТОШКЕ ПИЈАЦЕ
04.08.2014

ЈЈГСП “Нови Сад” обавештава кориснике услуга да ће због треће фазе радова на раскрсници Булевара ослобођења, Јеврејске и Футошке улице, која је почела 11. августа 2014. године, бити измењене трасе кретања линија градског и приградског саобраћаја.
Градске линије број 3А, 4, 5, 5Н, 10, 14, 15 и 18, те приградске линије 52, 53, 54, 55 и 56 привремено мењају трасе кретања на следећи начин:

ЛИНИЈА БРОЈ 3А
У смеру према Петроварадину аутобуси са Булевара ослобођења скрећу лево на Булевар краља Петра I, потом десно у Кисачку улицу, па десно у Улицу Јована Суботића, те се од центра укључују на редовну трасу кретања.ЛИНИЈА БРОЈ 4
У смеру према Лиману 4 аутобуси саобраћају Булеваром ослобођења, потом улазе лево на Булевар краља Петра I, десно у Кисачку улицу, десно у Улицу Јована Суботића, те Успенском улицом стижу до Булевара Михајла Пупина одакле се укључују на редовну трасу кретања.
У повратку се користи редовна траса кретања.

ЛИНИЈЕ БРОЈ 5 И 5Н
У смеру према Темеринском путу аутобуси саобраћају Булеваром ослобођења, скрећу лево у Улицу Максима Горког, потом лево у Стражиловску улицу, па лево на Булевар Михајла Пупина и од раскрснице са Успенском улицом укључују се на редовну трасу кретања. На измењеном делу трасе НЕ користе се сва постојећа стајалишта других линија (од стајалишта преко пута Футошке пијаце на Булевару ослобођења, па до стајалишта испред Успенске цркве не користи се ни једно стајалиште).
У повратку се користи редовна траса кретања.

ЛИНИЈЕ БРОЈ 10 и 15
У смеру према индустријским зонама користи се редовно почетно стајалиште и редовна траса кретања, док у повратку из зона аутобуси са Булевара ослобођења скрећу лево на Булевар краља Петра I, потом улазе десним скретањем у Кисачку улицу и Улицом Јована Суботића саобраћају до центра.

ЛИНИЈА БРОЈ 14
У смеру према Сајлову користи се редовно почетно стајалиште и редовна траса кретања. У смеру према центру аутобуси из Булевара ослобођења скрећу лево на Булевар краља Петра I, затим десно у Кисачку улицу, одакле улазе у Улицу Јована Суботића и саобраћају до центра.

ЛИНИЈА БРОЈ 18
У смеру према Авијатичарском насељу користи се редовна траса кретања, а у смеру ка центру аутобуси продужавају Хајдук Вељковом улицом, скрећу лево у Футошку улицу и истом саобраћају до Футошке пијаце одакле се укључују на редовну трасу кретања.

ЛИНИЈЕ БРОЈ 52, 53, 54, 55 И 56
У одласку из Новог Сада аутобуси са Булевара ослобођења скрећу десно у Улицу Новосадског сајма (користи се редовно аутобуско стајалиште линије број 18, одмах после скретања), потом лево у Хајдук Вељкову улицу и од раскрснице са Футошком улицом укључују се на редовну трасу кретања. У супротном смеру користи се иста, измењена траса и стајалиште у Хајдук Вељковој улици испред Дечије болнице.АУТОБУСИ 1, 11А, 21, 22, 23, 24, 30 НА ПРИВРЕМЕНИМ ТРАСАМА
31.07.2014

ЈГСП Нови Сад обавештава кориснике услуга да се привремено мењају трасе аутобуских линија 1, 11А, 21, 22, 23, 24, 30. Због радова у зони раскрснице Кисачке улице и Булевара Јаше Томића (друга фаза-средина коловоза) од 4. до 31. августа 2014. године аутобуси ће саобраћати на следећи начин:

ЛИНИЈА 1 (смер Клиса-центар)
КИСАЧКА УЛИЦА  - (десно) БУЛЕВАР ЈАШЕ ТОМИЋА – (лево) БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА – (лево) БУЛЕВАР КРАЉА ПЕТРА I – (десно) КИСАЧКА УЛИЦА – РЕДОВНА ТРАСА КРЕТАЊА.
 На измењеном делу трасе користи се аутобуско стајалиште на Булевару ослобођења (стајалиште линија бр.7, 10, 14).
У супротном смеру аутобуси користе редовну трасу кретања.

ЛИНИЈА 11a
УЛИЦА ЈОВАНА ЦВИЈИЋА – (лево) КИСАЧКА УЛИЦА – (десно) БУЛЕВАР КРАЉА ПЕТРА I – (десно) БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА ДО ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ.
На измењеном делу трасе користи се аутобуско стајалиште које се налази непосредно после раскрснице Кисачке улице и Улице Булевара краља Петра I (стајалиште линије бр.8).

ЛИНИЈЕ 21,22,23,24,30 (долазак из насељеног места у Нови Сад)
КИСАЧКА УЛИЦА – (лево) БУЛЕВАР КРАЉА ПЕТРА I – (десно) БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА ДО ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ.
За време трајања измене користи се аутобуско стајалиште непосредно после раскрснице Кисачке улице и Булевара краља Петра I (стајалиште линије бр. 8).
Аутобуси на линијама 21,22,23,24,30 у смеру из Новог Сада ка насељеним местима саобраћају редовном трасом кретања.ПРОДАЈА АВГУСТОВСКИХ МАРКИЦА ЗА ПРЕВОЗ
28.07.2014

ЈГСП Нови Сад обавештава кориснике услуга да је у току продаја августовских маркица за превоз. Од 8 до 20 часова сваког радног дана маркице ће моћи да се купују на редовним продајним местима предузећа код Железничке станице, код Футошке пијаце и у Шафариковој улици. У току месеца радиће и продајна места на Новом насељу и Лиману. Од 1. до 7. августа маркице ће моћи да се купе од 10 до 17 часова на киоску код Лутрије Војводине.    
Субота, 2. августа, бића радна за сва редовна и додатна продајна места.
Јулске маркице важе до 5. августа 2014. године.УВЕДЕНА РЕДОВНА ЛИНИЈА 17 ДО БИГ ЦЕНТРА
01.07.2014

Од 1. јула ЈГСП „Нови Сад“ уводи сталну линију 17 на релацији Железничка станица – „БИГ центар“ – Железничка станица.  Аутобуси ће до БИГ центра саобраћати сваког радног дана и викендом од 14 часова на сваких пола сата следећом трасом:
•    Железничка станица - Булевар Јаше Томића - Кисачка улица - Сентандрејски пут - БИГ центар.
У супротном правцу аутобуси ће кретати на сваких пола сата од 14.15 часова.
Последњи полазак са Железничке станице је у 21 час, а из БИГ центра у 22.15 часова.ОД 1. ЈУЛА ЛЕТЊИ РЕД ВОЖЊЕ
24.06.2014

ЈГСП Нови Сад обавештава кориснике услуга да ће од 1. јула до 31. августа 2014. године на градским и приградским линијама на снази бити ред вожње „Лето 2014“. Услуга јавног превоза за време летњих месеци биће на прошлогодишњем нивоу, а у саобраћају ће радним данима бити исти број возила као и у реду вожње „Лето 2013“.
У односу на пролећни ред вожње, због очекиваног смањења броја путника у летњим месецима, смањује се број полазака и мења структура возила, а времена полазака усклађена су са потребама корисника услуга превоза.
Основ за израду новог реда вожње су резултати добијени генералним бројањем путника, контролним бројањем путника на карактеристичним стајалиштима, као и очекивано смањење броја путника на појединим линијама у одређено доба дана.ПРИВРЕМЕНО СЕ УКИДАЈУ ЂАЧКИ ПОЛАСЦИ
20.06.2014

ЈГСП Нови Сад обавештава кориснике услуга превоза да се од понедељка, 23. јуна 2014. године, привремено укидају поласци који су у реду вожње означени као „ђачки“. Ови поласци биће поново на снази након завршетка ученичког распуста.НОВО СТАЈАЛИШТЕ НА САЈЛОВУ
30.08.2013

Од 1. септембра 2013. године аутобуси на линији број 14 на Сајлову користе ново стајалиште. У смеру према центру стајалиште се налази у Улици Горње Сајлово 59 (забавиште).ИЗМЕНЕ ЗОНА МЕЂУМЕСНОГ ПРЕВОЗА
14.06.2013

ЈГСП Нови Сад обавештава кориснике услуга да ће од 1. јула 2013. године бити измењене зоне међумесног превоза за насељена места општина Темерин, Беочин и Сремски Карловци. Изменама је свако место добило своју посебну ознаку зоне,  неке зоне су подељене на „А“ и „Б“, док су неке зоне укинуте.
Молимо путнике да приликом куповине месечних маркица обрате пажњу на ову измену. Детаљан преглед зона можете да видите у табели:


ЗОНА    НАСЕЉЕ   
IIA        СР. КАРЛОВЦИ   
IIIA       БАЧКИ ЈАРАК   
IIIB       НОВИ РАКОВАЦ   
IVA       СТАРИ РАКОВАЦ   
VA        БЕОЧИН   
VB        ТЕМЕРИН   
VI-A      БРАЗИЛИЈА   
VI-B      ЧЕРЕВИЋ   
VI-V      ГОСПОЂИНЦИ   
VIIA      КОРУШКА    
VIIB      БАНОШТОР   
VIIIA     СВИЛОШ   
VIIIB     СУСЕК   
IXA        ГРАБОВО   
IXB        ЛУГ