LAT
САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ-блокаде улица због протеста пољопривредника
11.08.2022

Протест пољопривредника је блокирао поједине саобраћајнице, те се јавни превоз одвија отежано. Велики број аутобуса је остао "заробљен" у колонама.


ЈГСП „Нови Сад“ чини све да се одржи планирани ред вожње и путници благовремено превезу, али ситуација се мења из часа у час и немогуће је предвидети трасе кретања аутобуса.


Молимо вас за разумевање и стрпљење.


Хвала.Линије 3, 3a, 6, 9, 9а, 60, 61, 62, 63, 64 и 69 - Привремена измена трасе због блокаде
10.08.2022

Због протеста и блокаде саобраћајница на Булевару Михајла Пупина од улице Жарка Зрењанина до Варадинског моста у Новом Саду одређује се привремена измена трасе аутобуских линија број 3, 3a, 6, 9, 9а, 60, 61, 62, 63, 64 и 69. Измењен режим саобраћања линија важи од 10.08.2022.године до завршетка трајања блокада. Аутобуси на овим линијама мењају трасу кретања:
ЛИНИЈЕ БРОЈ 3, 3а, 6
Смер са Детелинаре: Од раскрснице улица Булевара Михајла Пупина и Жарка Зрењанина аутобуси скрећу десно у Жарка Зрењанина, затим десно у Улицу Војвођанских бригада, лево Сутјеска улица, лево у Улицу Максима Горког, лево Кеј жртава рације, лево на Трг Незнаног јунака до Варадинског моста и даље настављају редовном трасом кретања (преко Варадинског моста).
Смер из Петроварадина: Аутобуси са Варадинског моста скрећу десно на Трг Незнаног јунака, десно на Београдски кеј, право Кејом жртава рације, затим десно у Улицу Максима Горког, десно у Улицу Жарка Зрењанина, Лево на Булевар Михајла Пупина и даље настављају редовном трасом кретања.
ЛИНИЈЕ БРОЈ 9 И 9А
Смер из Петроварадина: Аутобуси са Варадинског моста скрећу десно на Трг Незнаног јунака, десно на Београдски кеј, право Кејом жртава рације, десно Булеваром цара Лазара до раскрснице са Стражиловском улицом и даље настављају редовном трасом кретања.
Смер са Новог насеља: Од раскрснице Бул. цара Лазара и Стражиловске улице аутобуси скрећу лево у Стражиловску улицу, десно у Улицу Максима Горког, лево Кеј жртава рације, лево на Трг Незнаног јунака до Бул. Михајла Пупина и даље настављају редовном трасом кретања (преко Варадинског моста).
ЛИНИЈЕ БРОЈ 60, 61, 62, 63, 64 и 69
Смер из Новог Сада: Од раскрснице Максима Горког и Стражиловске улице аутобуси саобраћају право Улицом Максима Горког, лево Кеј жртава рације, лево на Трг Незнаног јунака до Варадинског моста и даље настављају редовном трасом кретања (преко Варадинског моста).
Смер из места: Аутобуси са Варадинског моста скрећу десно на Трг Незнаног јунака, десно на Београдски кеј, право Кејом жртава рације, затим десно у Улицу Максима Горког, десно на Булевар ослобођења и даље настављају редовном трасом кретања.
АУТОБУСИ НА ИЗМЕЊЕНОМ ДЕЛУ ТРАСЕ АУТОБУСКИХ ЛИНИЈА КОРИСТЕ ПОСТОЈЕЋА СТАЈАЛИШТА ДРУГИХ ЛИНИЈА.Линије 10,11А,11Б,15,16,17,20,21,22,23,24,30,32,33,35,42НК,55НК,ТЕ-ТО - Привремена измена трасе
04.08.2022

У складу са решењем Градске управе за саобраћај и путеве (IV-34-3545/2022-5) одређује се привремена измена трасе аутобуских линија због одвијања једносмерног саобраћаја на Булевару Јаше Томића, од раскрснице са Булеваром ослобођења до Кисачке улице у Новом Саду. Измењен режим саобраћања линија важи од 05.08. до 21.08.2022.године.
Аутобуси на линијама број 10,11A,11B, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 32, 33, 35, 42НК, 55НК, TE-TO мењају трасу кретања:
ЛИНИЈА БРОЈ 10
-Смер из Центра: Од раскрснице улица Булевар ослобођења и Булевара Јаше Томића аутобуси саобраћају десно на Булевар Јаше Томића, лево у Кисачку улицу, лево у Партизанску улицу, десно у Индустријску улицу и даље редовном трасом.
-Смер из зоне Југ: Од раскрснице улица Индустријска и Партизанска аутобуси саобраћају лево у Партизанску улицу, десно у Кисачку улицу, затим десно на Бул.Краља Петра I до Бул. ослобођења где скрећу лево на своју редовну трасу.
На измењеном делу трасе користи редовно стајалиште Кисачка-Бул. Јаше Томића (стајалиште линија 1 и 11б).
ЛИНИЈE БРОЈ 15 ,17, TE-TO
-Смер из Центра: Саобраћа редовном трасом.
-Смер од железничке станице: Од раскрснице улица Кисачке и Бул.Јаше Томића настављају право Кисачком улицом затим скрећу десно на Бул.Краља Петра I до Бул. ослобођења где скрећу лево на своју редовну трасу, сем линије 17 која саобраћа редовном трасом према центру.
На измењеном делу трасе користи редовно стајалиште Кисачка-Бул. Јаше Томића (стајалиште линија 1 и 11б).
ЛИНИЈЕ БРОЈ 22, 23, 24
-Смер из места ка железничкој станици: Од раскрснице Кисачке улице и Бул.Краља Петра I аутобуси скрећу лево на Бул. Краља Петра I и саобраћају до Бул. ослобођења затим скрећу десно на Бул. ослобођења и иду до Железничке станице.
На измењеном делу трасе користи аутобуско стајалиште Кисачка-Бул.Краља Петра I (стајалиште линије 1 и 8)
-Смер од железничке станице: Саобраћа редовном трасом.
ЛИНИЈА БРОЈ 11А и 11Б
-Линија 11А: Од раскрснице улица Кисачке и Јована Цвијића скреће лево у Кисачку улицу и иде до Бул.Краља Петра I, затим скреће десно на Бул. Краља Петра I затим иде право до Бул. oслобођења , затим скреће десно на Бул.oслобођења и иде до Железничке станице.
На измењеном делу трасе користи аутобуско стајалиште Краља Петра I -Кисачка (стајалиште линије бр 8).
-Линија 11Б: Саобраћа редовном трасом.
ЛИНИЈА БРОЈ 21, 30
-Смер са железничке станице: Саобраћа редовном трасом.
-Смер из места ка железничкој станици: Од раскрснице Кисачке улице и Бул. Краља Петра I аутобуси скрећу лево на Бул. Краља Петра I и саобраћају до Бул. oслобођења затим скрећу десно на Бул. oслобођења и иду до Железничке станице.
На измењеном делу трасе не користе ни једно аутобуско стајалиште.
ЛИНИЈА БРОЈ 35
-Смер са железничке станице: Саобраћа редовном трасом.
-Смер из места ка железничкој станици: Од раскрснице улица Кисачке и Бул. Јаше Томића настављају право Кисачком улицом затим скрећу десно на Бул. Краља Петра I до Бул. oслобођења где скрећу десно на Бул.oслобођења и саобраћају до Железничке станице.
На измењеном делу трасе не користе ни једно аутобуско стајалиште.
ЛИНИЈЕ БРОЈ 32, 33
-Смер са МАС-а : Саобраћа редовном трасом.
-Смер ка МАС-у: Од раскрснице улица Кисачке и Бул.Јаше Томића настављају право Кисачком улицом затим скрећу десно на Бул. Краља Петра I до Бул. oслобођења где скрећу десно на Бул.oслобођења и саобраћају до МАС-а.
На измењеном делу трасе не користе ни једно аутобуско стајалиште.
ЛИНИЈЕ БРОЈ 16, 20
-Смер са железничке станице: Саобраћа редовном трасом.
-Смер ка железничкој станици : Од раскрснице улица Кисачке и Бул. Јаше Томића настављају право Кисачком улицом затим скрећу десно на Бул. Краља Петра I до Бул. oслобођења где скрећу десно на Бул.oслобођења и саобраћају до Железничке станице.
На измењеном делу трасе не користе ни једно аутобуско стајалиште.
ЛИНИЈЕ БРОЈ 42НК
-Смер из места: У Руменачкој улици од кружног тока скреће лево и преко надвожњака саобраћа у зону Југ до Албуса, затим десно улицом Пут Новосадског партизанског одреда до раскрснице са Индустријском улицом одакле наставља својом редовном трасом.
На измењеном делу трасе користе сва постојећа стајалишта.
-Смер из зоне: Од раскрснице улица Индустријске и Пут Новосадског партизанског одреда наставља право улицом Пут Новосадског паризанског одреда до Албуса, затим иде на надвожњак до кружног тока у Руменачкој улици одакле наставља својом редовном трасом.
На измењеном делу трасе користе сва постојећа стајалишта.
ЛИНИЈА БРОЈ 55НК
-Смер из места: На раскрсници улица Корнелија Станковића и Руменачке скреће лево у Руменачку улици до кружног тока затим скреће десно и преко надвожњака иде у зону Југ до Албуса, затим десно улицом Пут Новосадског партизанског одреда до раскрснице са Индустријском улицом одакле наставља својом редовном трасом.
На измењеном делу трасе користе сва постојећа стајалишта.
-Смер из зоне: Од раскрснице улица Индустријске и Пут Новосадског партизанског одреда наставља право улицом Пут Новосадског паризанског одреда до Албуса, затим иде на надвожњак до кружног тока затим се искључује у Руменачку улицу и саобраћа до раскрснице Руменачке улице и Корнелија Станковића затим скреће десно одакле наставља својом редовном трасом.
На измењеном делу трасе користе сва постојећа стајалишта.Од 27. јуна ЛЕТЊИ ред вожње
24.06.2022

ЈГСП „Нови Сад“ обавештава путнике да од 27. јуна 2022. године аутобуси саобраћају по организацији превоза за летњи период. Нови ред вожње подразумева временске корекције аутобуских полазака, усклађене са потребама корисника услуга превоза у наредним месецима. Основ за организацију превоза у летњем периоду је очекивано смањење броја путника због коришћења годишњих одмора и летњег распуста у школама и на факултетима.Линије 10, 42 НК и 55 НК – Привремена измена трасе од 11.05.
10.05.2022

Решењем Градске управе за саобраћај и путеве, због радова се одређује забрана одвијања саобраћаја у делу Партизанске улице (у зони подвожњака, Тржни центар ''Меркур''), односно од раскрснице улица Партизанска/Руменачка/Корнелија Станковића. Од 11. 05. до 17. 10. 2022. године саобраћај се преусмерава преко Руменачке улице, Булевара Јаше Томића и Кисачке улице, тако да ће аутобуси на линијама број 10, 42 НК (до „Неопланте" и "Котекспродукта“) и 55 НК (до „Неопланте и Котекспродукта“) на измењеном делу трасе саобраћати на следећи начин:
ЛИНИЈА БРОЈ 10
Смер А (из центра)
Измењени део трасе од Булевара ослобођења - десно Булевар Јаше Томића - лево Кисачка улица - лево Партизанска улица - десно Индустријска улица - редовна траса
Смер Б (из ЗОНЕ)
Индустријска улица - лево Партизанска улица - десно Кисачка улица - десно Булевар Јаше Томића - лево Булевар ослобођења - редовна траса
ЛИНИЈЕ БРОЈ 42 НК, 55 НК
Смер А (из ЗОНЕ)
Индустријска улица - лево Партизанска улица - десно Кисачка улица - десно Булевар Јаше Томића (поред Аутобуске станице) - десно Руменачка улица - редовна траса од раскрснице улица Руменачка/Корнелија Станковића
Смер Б (из места)
Раскрсница улица Корнелија Станковића/Руменaчка - Руменачка улица - лево Булевар Јаше Томића - лево Кисачка улица - лево Партизанска улица - десно Индустријска улица - редовна траса
НА ИЗМЕЊЕНОМ ДЕЛУ ТРАСЕ КОРИСТИЋЕ СЕ РЕДОВНА СТАЈАЛИШТА ПОСТОЈЕЋИХ ЛИНИЈА.Линија 72 – Привремено скраћење трасе од 11.04.
11.04.2022

Од 11. 04. 2022. године до даљег на линији 72 Нови Сад-Парагово скраћује се траса на поласцима који саобраћају до раскрснице Венац. Аутобуси ће од наведеног датума саобраћати до и од окретнице Парагово.