LAT

Баждарење тахографа

ЈГСП "Нови Сад" у оквиру својих редовних активности обавља и услугу баждарења хронотахографа.

Након баждарења за возило се издаје Уверење о исправности тахографа, које важи годину дана од дана издавања. Након истека овог периода тахограф подлеже неопходном поновном баждарењу. За тих годину дана само уверење не подразумева гаранцију на исправност тахографа.

Обавезно је унапред заказати термин баждарења на телефон Лабораторије за баждарење тахографа 021-4896-704. Улаз у круг предузећа се одвија са улаза у предузеће са Булевара Кнеза Милоша пријавом на портирници ЈГСП "Нови Сад". Након тога се возило преузима од стране особља лабораторије и приступа се поступку баждарења тахографа

Сви остали делови неопходни за пломбирање тахографа се наплаћују по посебном ценовнику у зависности од типа тахографа. Списак тахографа који се могу баждарити у складу са Правилником о условима за надзорне уређаје за контролу рада возача и кретања возила у друмском саобраћају ("Службени лист СЦГ" 24/03):

1 KIENZLE - TCO 15
2 AGIS - TCO 15-6
3 KIENZLE - 1318
4 KIENZLE - 1318-27
5 VDO - EFS 414.71
6 NEON - EFS 414.71/N
7 AGIS - TCO-15 (1308-02)
8 VEEDER ROOT - 8400
9 MOTOMETER - EGK 100
10 VDO KIENZLE - 1324
11 ACTIA POLTIK - 028/2.24.2.0

 

Уверење о исправности тахографа важи само ако постоје све постављене пломбе и на уређају и на преносном систему од давача до тахографа. Пломбирање се врши на спојним тачкама преносног система и на деловима тахографа који служе за подешавање константе.