Израда и ажурирање картица

Корисник ИЗРАЂУЈЕ картицу:

  • када је прави први пут,
  • након истека пет године од израде претходне картице
  • када прелази са годишње на месечну карту или обрнуто
  • цена израде је 500 динара

Корисник АЖУРИРА картицу:

  • када купује нову годишњу претплату за врсту карте коју поседује
  • када мења врсту карте унутар групе месечне или годишње карте
  • цена ажурирања је 400 динара