Izrada i ažuriranje kartica

Korisnik IZRAĐUJE karticu:

  • kada je pravi prvi put,
  • nakon isteka tri godine od izrade prethodne kartice
  • kada prelazi sa godišnje na mesečnu kartu ili obrnuto

Korisnik AŽURIRA karticu:

  • kada kupuje novu godišnju pretplatu za vrstu karte koju poseduje
  • kada menja vrstu karte unutar grupe mesečne ili godišnje karte