Аутобуска станица, у оквиру ЈГСП „Нови Сад“ Служба станичних услуга, бави се пружањем услуга путницима и превозницима у међумесном и међународном саобраћају као и трећим лицима у складу са позитивном законском регулативом у овој области .

Услуге путницима

ПРОДАЈА КАРАТА И ПРЕВОЗНИХ ИСПРАВА

Аутобуска станица обавља продају карата за превоз путника у међумесном и међународном аутобуском саобраћају. Продаја карата је организована у шалтер сали Станице сваког дана током целе године од 00-24 сати.

MAS

Враћање купљених карата

Станица ће вратити путнику накнаду за издату карту ако путник одустане од путовања најкасније 2 сата пре времена поласка аутобуса. У том случају Станица задржава 10% од цене превоза, резервације, ако је обухваћена ценом карте. Ако превоз не отпочне на време које је одређено редом вожње, путник може одустати од путовања и захтевати да му се врати превознина у пуном износу.

Баријере на улазу на полазне пероне

Од почетка 2012. године на полазне пероне путници улазе кроз електронске баријере које отвара QР код на аутобуској карти или претплатна перонска карта у облику РФИД картице.

MAS

Услуга смештаја и чувања пртљага

Аутобуска станица пружа путницима могућност да своје пакете и торбе оставе у гардероби на чување на одређено време. Као потврду да је одложио пртљаг путник добија оставницу као доказ на основу које преузима свој пртљаг. Ствари које се не преузму у року од 15 дана, након тога рока се расходују. Радно време гардеробе је од 00-24 сати.
На шалтеру гардеробе преузима се и изгубљени пртљаг (осим личних докумената) пронађен у аутобусима ЈГСП “Нови Сад“ и у кругу Станице.

Услуге превозницима

MAS

Услуга пријема и отпреме аутобуса

Поред продаје аутобуских карата и превозних исправа, Међумесна аутобуска станица пружа још неколико услуга превозницима. Станица располаже са 14 полазних перона и 6 долазних перона на којима се обављају поласци и доласци аутобуса и укрцавање и искрцавање путника и пртљага.

Услуга паркирања аутобуса

У кругу Станице постоји 45 паркинг места за аутобусе које превозници користе за паркирање својих аутобуса до одржавања следећег поласка.

УСЛУГЕ ТРЕЋИМ ЛИЦИМА

Станица пружа услуге паркирања аутомобила и доставних возила.

ТРГОВАЧКЕ И УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ

У оквиру аутобуске станице постоји ресторан са баштом и киосци за продају штампе и прехрамбених производа и пића.

MAS

ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Аутобуска станица располаже одређеним пословним простором за издавање у приземљу и на спрату зграде, који је пре свега намењен превозничким фирмама за обављање делатности које су у складу са делатношћу аутобуске станице.

УСЛУГЕ МЕЊАЧНИЦЕ

У шалтер сали  аутобуске станице налази се мењачница где путници могу извршити замену свих валута европских земаља као и амерички долар.