Превоз путника

Предузеће обавља јавни превоз путника у градском и приградском саобраћају за Град Нови Сад.

Поред редовног превоза, заинтересовани појединци, група грађана или предузећа могу да закупе аутобус ЈГСП „Нови Сад“ за слободну или уговорну вожњу.

Информације о закупу аутобуса могу да се добију на телефонске бројеве:

021/48-96-687
021/48-96-721

Превоз робе и пртљага

Путник у аутобусу може да унесе одређену робу-пртљаг. Уколико је роба-пртљаг већих димензија, путник је дужан да за њу плати накнаду за превоз у висини цене карте за релацију на којој се вози.

Превоз кућних љубимаца

У складу са одредбом оснивача предузећа, у аутобусима ЈГСП „Нови Сад“ дозвољено је уношење паса и мачака уз коришћење одговарајуће опреме у виду посебних транспортера.