Međumesni saobraćaj:
021/444 022

Međumesna autobuska stanica rezervacije:
021/444 896

Gradski i prigradski saobraćaj:
021/527 399