Gradski i prigradski prevoz:
021/527 399

Međumesni prevoz:
021/444 022

Međumesna autobuska stanica rezervacije:
021/444 896