ПРОДАЈНА МЕСТА

РЕДОВНА ПРОДАЈНА МЕСТА

раде цео месец (РАДНИМ ДАНИМА И ПРВЕ СУБОТЕ У МЕСЕЦУ:)

Rb.Назив киоска
1. Киоск 1 у Шафариковој улици
2. Киоск 2 у Шафариковој улици
3. Киоск код Футошке пијаце
5. Киоск 1 на Железничкој станици
6. Киоск 2 на Железничкој станици
7. Продајно место у Темерину
8. Продајно место у Беочину