Коришћење картица

Корисник Нсмарт картица ЈГСП “ Нови Сад” приликом уласака у возило у обавези је да валидира своју картицу за превоз.

ВАЛИДАЦИЈА КАРТИЦЕ У АУТОБУСУ

Валидација је веома једноставна и брза. Довољно је да корисник приликом уласка у возило своју персонализовану НСМАРТ картицу приближи на 5-8цм од валидатора. Валидатор је наранџасти уређај који се налази код првих и других врата аутобуса.

 

Приликом валидације картице која је исправна и уредно допуњена са уписаном одговарајућом претплатом и зоном, на валидатору се активира одговарајућа звучна и светлосна сигнализација - зелено светло и пратећи звук, док се у случају валидације картице која је неисправна на валидатору активира одговарајућа светлосна сигнализација – црвено светло и пратећи звук.

 

 

МОГУЋИ РАЗЛОЗИ НЕУСПЕЛЕ ВАЛИДАЦИЈЕ

 • Тренутни прекид интернет конекције
 • Корисник није уплатио претплату за текући месец или за наредну годину
 • Блокирана картица - изгубљена, погрешно коришћена, дата другој особи на коришћење
 • Корисник је покушао да валидира картицу у зони за коју нису уплаћена средства
 • Оштећена картица, а није физички видљиво оштећење

У случају да је возна карта/картица неисправна или је на „црној листи“, односно картица није валидирана, корисник нема право на услугу јавног превоза са том возном картом и обавезан је да купи карту код возача.

 

ВАЛИДАЦИЈА НЕПЕРСОНАЛИЗОВАНЕ КАРТЕ

Постоје две врсте НЕПЕРСОНАЛИЗОВАНИХ карата, а то су карте купљене код возача и е-новчаник. Карте купљене код возача, било да је у питању карта за једну вожњу или папирна дневна карта нису намењене валидацији.

Процес валидације е-новчаника је једноставан и брз.

Довољно је да корисник приликом уласка и изласка у возило свој е-новчаник прислони на валидатор. Процес валидације је такав да када корисник уђе и валидира се (уради ЦХЕК ИН ) систем резервише средства на вашој картицу у износу превоза до крајњег стајалишта на тој линији. Потребно је да не заборавите да урадите ЦХЕК ОУТ, односно приликом изласка валидирате картицу како би систем могао да вам наплати цену превоза само до стајалишта на коме је циљ вашег путовања. Уколико корисник не уради валидацију прилико изласка систем ће вам скинути средства која вам је резервисао приликом уласка а која износе цену коштања превоза до крајњег стајалишта на тој линији.

Битно је да знате да постоје ситуације у којима је потребно обратити се возачу:

 • Уколико немате довољно средстава карту морате купити код возача
 • Уколико немате довољно средстава до крајњег одредишта линије на коју сте ушли а имате до циља вашег путовања морате се јавити возачу како би вам наплатио карту путем Вашег е-новчаника по ценовнику који важи за е-новчаник
 • Уколико желите да купите више карата путем е-новчаника морате се обратити возачу
 • Блокирана картица - изгубљена, погрешно коришћена, дата другој особи на коришћење
 • Уколико желите да купите карту за дете од 6 до 10 година морате се обратити возачу
 • Уколико желите да купите карту за пратиоце слепих и слабовидих лица исто тако морате се обратити возачу