ВАЖНА ОБАВЕШТЕЊА

 

МАРКИЦЕ ЗА СТУДЕНТЕ У СЕПТЕМБРУ И ОКТОБРУ

У септембру и октобру студентима је одобрена куповина месечних маркица на основу прошлогодишње показне карте (за школску годину 2017/2018), уз обавезно приказивање индекса благајнику продаје маркица у киоску.


Ово одобрење не односи се на студенте који су ове године уписали факултет или вишу школу, пошто они морају имати оверен формулар захтева за издавање нове показне карте и испоштовати редовну процедуру око израде.


Студентима прве године, којима се индекси налазе на факултетима, одобрава се израда показне карте без увида у индекс, а на основу овереног захтева за издавање претплатне карте од стране школе или факултета.


Почев од 1. новембра за куповину маркица сви студенти морају да имају нове показне карте за школску годину 2018/2019.ИЗРАДА ЂАЧКИХ И СТУДЕНТСКИХ КАРАТА И ГОДИШЊИХ КАРАТА

ЈГСП „Нови Сад“ обавештава кориснике услуга да захтеве за израду нових ђачких и студентских показних карата за сезону 2018/2019 могу да предају од понедељка, 13.08.2018. године, на киосцима предузећа. 


Од 13.08.2018. године на шалтерима број 12 и 13 на Међумесној аутобуској станици почиње примање захтева за издавање годишњих карата за ђаке и студенте из породица са троје и више деце за школску годину 2018/2019, као и годишњих школских карата.


 НА СНАЗИ НОВ ЦЕНОВНИК УСЛУГА ПРЕВОЗА

Од 25. децембра 2017. године на снази је нов ценовник услуга превоза. Цена карата по зонама и релацијама постављене су у рубрици ЦЕНОВНИЦИ.ВОЖЊА БЕЗ КАРТЕ - ПРЕКРШАЈ

ЈГСП „Нови Сад“ обавештава кориснике услуга превоза да су одборници Скупштине града усвојили измене Одлуке о јавном превозу путника.
Изменама је регулисано да путник који се у возилу затекне без важеће возне карте, односно исправе на основу које има право на превоз, дужан је да плати возну и ПОСЕБНУ карту. Уколико путник одбије да купи посебну карту, контролор је дужан да сачини записник. Подаци из записника о путницима који не купе посебну карту уносе се у службену евиденцију и достављају комуналној полицији ради издавања прекршајног налога. У случају да је комунални полицајац присутан у контроли, путнику који није купио посебну карту издаће прекршајни налог.
Новчаном казном у износу од 6.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако се вози без важеће возне карте и ако одбије да исту покаже.
Прекршајни налог неће бити издат у случају да физичко лице одмах у возилу плати посебну карту, чија је цена  1.650 динара на градским и приградским линијама, а 3.050 динара на међумесним линијама.