ВАЖНА ОБАВЕШТЕЊА

 

МАРКИЦЕ ЗА СТУДЕНТЕ У СЕПТЕМБРУ И ОКТОБРУ

У септембру и октобру студентима је одобрена куповина месечних маркица на основу прошлогодишње показне карте (за школску годину 2018\2019), уз обавезно приказивање индекса благајнику продаје маркица у киоску.
Ово одобрење не односи се на студенте који су ове године уписали факултет или вишу школу, пошто они морају имати оверен формулар захтева за издавање нове показне карте и испоштовати редовну процедуру око израде.
Студентима прве године, којима се индекси налазе на факултетима, одобрава се израда показне карте без увида у индекс, а на основу овереног захтева за издавање претплатне карте од стране школе или факултета.
Почев од 1. новембра за куповину маркица сви студенти морају да имају нове показне карте за школску годину 2019/2020.ИЗРАДА ЂАЧКИХ И СТУДЕНТСКИХ КАРАТА И ГОДИШЊИХ КАРАТА

ЈГСП „Нови Сад“ обавештава кориснике услуга да захтеве за израду нових ђачких и студентских показних карата за сезону 2019/2020 могу да предају на киосцима предузећа од понедељка, 12.08.2019. године.


Од 12.08.2019. године на шалтерима број 12 и 13 на Аутобуској станици почиње примање захтева за издавање годишњих карата за ђаке и студенте из породица са троје и више деце за школску годину 2019/2020, као и годишњих школских карата.ВОЖЊА БЕЗ КАРТЕ - ПРЕКРШАЈ

ЈГСП „Нови Сад“ обавештава кориснике услуга превоза да су одборници Скупштине града усвојили измене Одлуке о јавном превозу путника.
Изменама је регулисано да путник који се у возилу затекне без важеће возне карте, односно исправе на основу које има право на превоз, дужан је да плати возну и ПОСЕБНУ карту. Уколико путник одбије да купи посебну карту, контролор је дужан да сачини записник. Подаци из записника о путницима који не купе посебну карту уносе се у службену евиденцију и достављају комуналној полицији ради издавања прекршајног налога. У случају да је комунални полицајац присутан у контроли, путнику који није купио посебну карту издаће прекршајни налог.
Новчаном казном у износу од 6.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако се вози без важеће возне карте и ако одбије да исту покаже.
Прекршајни налог неће бити издат у случају да физичко лице одмах у возилу плати посебну карту, чија је цена 1.650 динара на градским и приградским линијама.
Уколико је на међумесним линијама путник у аутобусу ЈГСП „Нови Сад“ затечен без важеће возне карте, дужан је да купи доплатну карту по цени од 3.050,00 динара. Доплатна карта може да се купи код контролора у возилу, или да се у року од осам (8) дана наведени износ уплати на благајни предузећа, или на рачун ЈГСП „Нови Сад“.ИЗРАДА ГОДИШЊИХ КАРАТА ПО ПОВЛАШЋЕНИМ ЦЕНАМА

На продајним местима ЈГСП „Нови Сад“ 8. фебруара 2019. године почиње израда годишњих карата по повлашћеним ценама У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ саобраћају за све категорије корисника услуга превоза који су то право остваривали и 2018. године.
Од ове године повлашћене карте моћи ће да израде и учесници оружаних акција после 17. августа 1990. године и рата 1999. године, који имају пребивалиште и расељена лица која имају боравиште на територији Града Новог Сада, уколико нису остварили то право по другом основу. Када ће почети израда карата за ову категорију корисника услуга превоза накнадно ћемо обавестити јавност.
Цене карата остале су непромењене у односу на прошлу годину (1.650 динара карта, 375 динара израда карте).
Годишње карте могу да израде следеће категорије корисника услуга превоза:
1.слепа и слабовида лица; особе оболеле од параплегије, дистрофије и сродних оболења, церебралне и дечије парализе, мултипле склерозе и реуматоидног артритиса, као и пратиоци особа са инвалидитетом које, у складу са актом изабраног лекара, имају право на пратиоца;
2.деца са сметњама у развоју која похађају основну и средњу школу или дневни боравак, и омладина са инвалидитетом која похађа дневни боравак на територији Града Новог Сада, као и пратиоци за личну помоћ детета ангажовани на основу решења Центра за социјални рад Града Новог Сада, или на основу акта изабраног лекара уколико је пратилац родитељ или члан породичног домаћинства;
3.особе на дијализи и са трансплатираним органима које користе туђу негу и помоћ;
4.ратни, војни инвалиди и цивилни инвалиди рата, корисници породичне инвалиднине, као и чланови породица погинулих у оружаним сукобима после 17. августа 1990. године;
5.учесници оружаних акција после 17. августа 1990. године и рата 1999. године који имају пребивалиште и расељена лица која имају боравиште на територији Града Новог Сада, уколико нису остварили то право по другом основу;
6.избегла, прогнана и расељена лица којима је због тешке болести потребна чешћа контрола лекара по критеријумима градског органа надлежног за здравство и социјалну заштиту;
7.грађани града Новог Сада који су старији од 65 година који имају пребивалиште, односно боравиште, на територији Града Новог Сада;
8.добровољни даваоци крви који су дали крв преко 50 пута – жене, односно 100 пута-мушкарци;
9.деца из породице са троје и више деце, која имају пребивалиште и расељена лица која имају боравиште на територији Града Новог Сада на истој адреси, до краја редовног школовања, а најдуже до 26 године живота;
10.студенти са инвалидитетом на предлог Новосадског удружења студената са инвалидитетом;
11.особе оболеле од хемофилије, цистичне фиброзе и других ретких болести.
Пратиоцима особа из тачке 1. и 2. годишња карта важи и када се те особе не налазе у возилу.
УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ КАРАТА
Грађани Новог Сада који су старији од 65 година:
Грађани старији од 65 година дужни су да захтев поднесу лично и да приложе фотографију формата као за личну карту и не старију од шест месеци, личну карту на увид или попуњен захтев који се може добити на свим продајним местима.
Грађани старији од 65 година моћи ће да израде своје карте на свим продајним местима ЈГСП „Нови Сад“.
Готове карте моћи ће да се преузму 3 дана након предаје захтева, на истом месту на коме је захтев предат.
Остале категорије корисника
Захтеви за израду годишњих карата примају се на шалтерима благајне на Међумесној аутобуској станици.
- За особе из тачака 1. до 6. годишње карте се израђују на основу спискова институција, организација и удружења којима наведене категорије грађана припадају.
- Особама из тачке 8. карте се издају на основу спискова институција којима припадају, односно на основу Уверења Завода за трансфузију крви о броју добровољних давања крви за датог корисника.
- Особама из тачке 10. и 11. годишње карте се издају на основу спискова институција, организација и удружења којима наведене категорије корисника припадају, или на основу здравствене документације и потврде од надлежне здравствене установе, не старије од 6 месеци (оригинал на увид).