Gubitak ili oštećenje kartica

U slučaju da je korisnik izgubio karticu ili je ona oštećena, potrebno je da ode u NSMART centar da bi izradio novu karticu. Prilikom predaje Zahteva za izradu nove kartice potrebno je blagajniku predati sledeće iznose:

  • Iznos za izradu nove kartice (375,00 dinara)
  • Iznos za ažuriranje kartice (375,00 dinara)

 

Ukoliko korisnik ima uplaćenu mesečnu ili godišnju pretplatu, sredstva će se preneti na novu karticu i važiće do datuma do kog je prvobitno uplaćena pretplata.

Kartica će odmah biti izrađena u NSMART centru.

Nova kartica važi tri godine od dana izrade kartice.