Карте за децу од 6 до 10 година старости

Право на на ову карту имају школска деца од шест до десет година старости.

Тип картице: Паметна пластична бесконтактна картица
Врста претплате: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА Важи од 1. септембра до 30. јуна наредне године
Важење картице: 5 година

ПОСТУПАК ИЗРАДЕ ИЛИ АЖУРИРАЊА ПОСТОЈЕЋЕ КАРТИЦЕ

На једном од продајних места корисник треба да преда следећа документа за израду или ажурирање картице:

За израду карте потребно је:
1 Испуњен Захтев за израду картице са потписаном Изјавом за прикупљање и обраду података у сврху израде карте који може да се преузме овде или на једном од продајних места ЈГСП "Нови Сад"
2 Потписано Обавештење о обради података о личности које може да се преузме овде или на једном од продајних места ЈГСП "Нови Сад"
3 Приказати ђачку књижицу или други документ на коме је наведено место становања
4 За ИЗРАДУ картице доставити личну фотографију не старију од шест месеци, димензија 30x25 мм
5 Износ за израду или ажурирање картице.

За малолетне ученике родитељи потписују Изјаву и Обавештење о обради података.

КУПОВИНА ПРЕТПЛАТА

Годишња карта важи од 1. септембра до 30. јуна наредне године.