Карте за ученике и студенте 

Право на ову карту имају ученици и студенти не старији од 26 година.  

Тип картице: Паметна пластична бесконтактна картица
Врста претплате: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА Важи годину дана од дана уплате
Важење картице: 5 година

ПОСТУПАК ИЗРАДЕ ИЛИ АЖУРИРАЊА ПОСТОЈЕЋЕ КАРТИЦЕ

На једном од продајних места корисник треба да преда следећа документа за израду или ажурирање картице:

За израду картице или ажурирање потребно је:
1 Испуњен Захтев за израду картице са потписаном Изјавом за прикупљање и обраду података у сврху израде карте који може да се преузме овде или на једном од продајних места ЈГСП "Нови Сад"
2 Потписано Обавештење о обради података о личности које може да се преузме овде или на једном од продајних места ЈГСП "Нови Сад"
3 Приказати ђачку књижицу или други документ на коме је наведено место становања
4 За ИЗРАДУ картице доставити личну фотографију не старију од шест месеци, димензија 30x25мм
5 Новчани износ за израду или ажурирање картице.

За малолетне ученике родитељи потписују Изјаву и Обавештење о обради података.

Приликом предаје захтева за израду картице благајник кориснику предаје потврду о преузетом Захтеву на којој је одштампан датум преузимања израђене карте.

КУПОВИНА ПРЕТПЛАТА

Годишња карта се купује једном годишње и важи годину дана од дана куповине.

Годишња карта важи у градском и приградском превозу.