Карте за носиоце права на новчану и социјалну помоћ

Месечна претплата купује на основу овереног списка надлежног Центра за социјални рад.

Право на улазак на перон Аутобуске станице имају сви купци месечних претплата за зоне у међумесном саобраћају (све зоне које се завршавају са словом). 

Тип картице: Паметна пластична бесконтактна картица
Врста претплате: МЕСЕЧНА ПРЕТПЛАТА Важи од 1. до последњег дана у месецу
Важење картице:  5 година

ПОСТУПАК ИЗРАДЕ ИЛИ АЖУРИРАЊА ПОСТОЈЕЋЕ КАРТИЦЕ

На једном од продајних места корисник треба да преда следећа документа за израду или ажурирање картице:

За израду карте потребно је:
1 Испуњен Захтев за израду картице са потписаном Изјавом за прикупљање и обраду података у сврху израде карте који може да се преузме овде или на једном од продајних места ЈГСП "Нови Сад"
2 Потписано Обавештење о обради података о личности које може да се преузме овде или на једном од продајних места ЈГСП "Нови Сад"
3 Приказати личну карту односно други идентификациони документ на увид
4 За ИЗРАДУ картице доставити личну фотографију не старију од шест месеци, димензија 30x25мм
5 Новчани знос за израду или ажурирање картице.

КУПОВИНА ПРЕТПЛАТА

Право на месечне претплате за носиоце права на новчану и социјалну помоћ имају искључиво особе које се налазе на списку Центра за социјални рад.

Месечне карте важе од првог до последњег дана у месецу.

Приликом уплате новчаног износа на киоску, ако је прошао први у месецу за који је корисник купио карту, он одмах може да уђе у аутобус и да користи услугу превоза. Уколико није почео месец за који је купио претплату, мора се сачекати почетак месеца.