Карте за ученике и студенте

Право на ову врсту картице имају:

  • ученици основних школа, не старији од 16 година
  • ученици средњих школа, не старији од 20 година
  • студенти, не старији од 26 година

Право на улазак на перон Аутобуске станице имају сви купци месечних претплата за зоне у међумесном саобраћају (све зоне које се завршавају са словом). 

Тип картице: Паметна пластична бесконтактна картица
Врста претплате: МЕСЕЧНА ПРЕТПЛАТА Важи од 1. до последњег дана у месецу
Важење картице: 5 година

ПОСТУПАК ИЗРАДЕ ИЛИ АЖУРИРАЊА ПОСТОЈЕЋЕ КАРТИЦЕ

На једном од продајних места корисник треба да преда следећа документа за израду или ажурирање картице:

За израду картице или ажурирање потребно је:
1 Испуњен Захтев за израду картице са потписаном Изјавом за прикупљање и обраду података у сврху израде карте који може да се преузме овде или на једном од продајних места ЈГСП "Нови Сад"
2 Потписано Обавештење о обради података о личности које може да се преузме овде или на једном од продајних места ЈГСП "Нови Сад"
3 Приказати ђачку књижицу или други документ на коме је наведено место становања
4 За ИЗРАДУ картице доставити личну фотографију не старију од шест месеци, димензија 30x25мм
5 Износ за ИЗРАДУ картице.

За малолетне ученике родитељи потписују Изјаву и Обавештење о обради података.

*Износ 500 динара се наплаћује само приликом израде картице. Картица важи 5 године. Ажурирање ове врсте картица се не наплаћује наредна два пута све до истека рока картице. Након истека три године потребна је  израда нове картице.

Приликом предаје захтева за израду картице благајник кориснику предаје потврду о преузетом Захтеву и извршеној уплати новчаних средстава на којој је одштампан датум преузимања израђене карте.

КУПОВИНА ПРЕТПЛАТА

Корисник може да уплати новчани износ месечне претплатне карте по важећем ценовнику на било ком продајном месту за продају месечних претплата, као и да продужи месечну претплату на НСМАРТ онлине порталу.

Месечне карте важе од првог до последњег дана у месецу.

Приликом уплате износа на киоску, ако је прошао први у месецу за који је корисник купио карту, он одмах може да уђе у аутобус и да користи услугу превоза. Уколико није почео месец за који је купио претплату, мора се сачекати почетак месеца.