O nama

Međumesni i međunarodni putnički prevoz se do 1967. godine iz Novog Sada odvijao sa više mesta u gradu, čak sa desetak lokaliteta. Novi Sad je tada imao 180.000 stanovnika. Na svim tim lokacijama nije bilo zadovoljavajućih uslova za prijem i otpremu autobusa,prodaju karata i iskrcavanje i ukrcavanje putnika. U to vreme je bilo oko 27 prevozničkih preduzeća iz Vojvodine i cele zemlje.

MAS

Pogled na autobusku stanicu 70-tih godina

U decembru 1967. godine je puštena u rad nova, moderna autobuska stanica na Bulevaru Jaše Tomića. Ona je do danas u nekoliko navrata rekonstruisana, adaptirana i dograđivana, kako bi se odgovorilo na potrebe novog vremena.

MAS

Stanica danas