Autobuska stanica, u okviru JGSP „Novi Sad“ Služba staničnih usluga, bavi se pružanjem usluga putnicima i prevoznicima u međumesnom i međunarodnom saobraćaju kao i trećim licima u skladu sa pozitivnom zakonskom regulativom u ovoj oblasti .

Usluge putnicima

PRODAJA KARATA I PREVOZNIH ISPRAVA

Autobuska stanica obavlja prodaju karata za prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom autobuskom saobraćaju. Prodaja karata je organizovana u šalter sali Stanice svakog dana tokom cele godine od 00-24 sati.

MAS

Vraćanje kupljenih karata

Stanica će vratiti putniku naknadu za izdatu kartu ako putnik odustane od putovanja najkasnije 2 sata pre vremena polaska autobusa. U tom slučaju Stanica zadržava 10% od cene prevoza, rezervacije, ako je obuhvaćena cenom karte. Ako prevoz ne otpočne na vreme koje je određeno redom vožnje, putnik može odustati od putovanja i zahtevati da mu se vrati prevoznina u punom iznosu.

Barijere na ulazu na polazne perone

Od početka 2012. godine na polazne perone putnici ulaze kroz elektronske barijere koje otvara QR kod na autobuskoj karti ili pretplatna peronska karta u obliku RFID kartice.

MAS

Usluga smeštaja i čuvanja prtljaga

Autobuska stanica pruža putnicima mogućnost da svoje pakete i torbe ostave u garderobi na čuvanje na određeno vreme. Kao potvrdu da je odložio prtljag putnik dobija ostavnicu kao dokaz na osnovu koje preuzima svoj prtljag. Stvari koje se ne preuzmu u roku od 15 dana, nakon toga roka se rashoduju. Radno vreme garderobe je od 00-24 sati.
Na šalteru garderobe preuzima se i izgubljeni prtljag (osim ličnih dokumenata) pronađen u autobusima JGSP “Novi Sad“ i u krugu Stanice.

Usluge prevoznicima

MAS

Usluga prijema i otpreme autobusa

Pored prodaje autobuskih karata i prevoznih isprava, Međumesna autobuska stanica pruža još nekoliko usluga prevoznicima. Stanica raspolaže sa 14 polaznih perona i 6 dolaznih perona na kojima se obavljaju polasci i dolasci autobusa i ukrcavanje i iskrcavanje putnika i prtljaga.

Usluga parkiranja autobusa

U krugu Stanice postoji 45 parking mesta za autobuse koje prevoznici koriste za parkiranje svojih autobusa do održavanja sledećeg polaska.

USLUGE TREĆIM LICIMA

Stanica pruža usluge parkiranja automobila i dostavnih vozila.

TRGOVAČKE I UGOSTITELJSKE USLUGE

U okviru autobuske stanice postoji restoran sa baštom i kiosci za prodaju štampe i prehrambenih proizvoda i pića.

MAS

ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Autobuska stanica raspolaže određenim poslovnim prostorom za izdavanje u prizemlju i na spratu zgrade, koji je pre svega namenjen prevozničkim firmama za obavljanje delatnosti koje su u skladu sa delatnošću autobuske stanice.

USLUGE MENJAČNICE

U šalter sali  autobuske stanice nalazi se menjačnica gde putnici mogu izvršiti zamenu svih valuta evropskih zemalja kao i američki dolar.