Misija preduzeća

misija

Javno gradsko saobraćajno preduzeće „Novi Sad“ organizovano je Odlukom Skupštine Grada Novog Sada 21. 12. 1989. godine i posluje kao javno preduzeće. Grad Novi Sad je vlasnik 100% udela u osnovnom kapitalu javnog preduzeća.

Javni prevoz na širem gravitacionom području Grada Novog Sada organizovan je na tri osnovna režima saobraćaja: gradski, prigradski i međumesni.

Preduzeće je nizom dugoročnih opredeljenja usredsređeno na svakodnevno poboljšanje kvaliteta usluge:

  • Obnavljanjem voznog parka modernim, ekološki prihvatljivim autobusima;
  • Uvođenjem modernih tehničko-tehnoloških dostignuća u obeležavanju pravca kretanja autobusa, prodaji i naplati prevoza i ostalih usluga;
  • Osavremenjavanjem komunikacije sa korisnicima usluga;
  • Permanentnom obukom kadrova;
  • Povezivanjem sa preduzećima iste ili slične delatnosti, radi sticanja uvida u najsavremenija tehnička i druga dostignuća u javnom prevozu putnika.

 

ambasador_alternativnih_goriva

 

SERTIFIKACIJA SISTEMA

sertifikat


Bez zadovoljnih korisnika, svaka kompanija je u opasnosti! Standardi SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015, SRPS ISO 45001:2018 obezbeđuju okvir u kome se primenom sistemskog pristupa obezbeđuje usluga koja ispunjava sva očekivanja korisnika. Ova tri sistema i pripadajuće procese u jedan integrisani okvir kombinuje Integrisani sistem menadžmenta (IMS).

JGSP „Novi Sad“ uspešno je u martu 2023. godine završio postupak sertifikacije sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima navedenih standarda. Sertifikat je preduzeću nakon detaljne provere dodelilo Društvo za sertifikaciju sistema menadžmenta PANCERT DOO NOVI SAD, akreditovano od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS).

Uvedeni ISO standardi podrazumevaju jasno definisane sve procese, način njihovog izvođenja i praćenja. Sertifikacijom prema standardima ISO 9001, ISO 14001 (Sistem menadžmenta zaštite životne sredine), ISO 45001 (Sistem menadžmenta zdravlja i bezbednošću na radu), JGSP „Novi Sad“ obavezalo se na kvalitet, kao i dosledno ispunjavanje i prevazilaženje očekivanja korisnika.

Nakon uvođenja sistema menadžmenta kvalitetom i steknute sertifikacije prema zahtevima ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 standarda, na najbolji mogući način preduzeće će biti u mogućnosti da nadgleda i upravlja kvalitetom poslovanja, kvalitetom životne sredine, kao i bezbednošću i zdravljem na radu, odnosno da uoči šta je to što treba da se promeni u radu i funkcionisanju kako bi se ostvarivali veći i značajniji poslovni uspesi.