Mreža linija gradska, prigradska i međumesna


Prikaz mreže linija kao osnovu koristi Google mape. Na mreži linija možete videti gradske, prigradske i međumesne linije JGSP Novi Sad. Možete odabrati jednu ili više linija pritiskom na taster sa brojem linije.

Pogledajte mrežu linija po zonama (gradski, prigradski i međumesni prevoz) ➥
Pogledajte tabelarni pregled zona (gradski i prigradski prevoz) ➥

GRADSKE LINIJE PRIGRADSKE LINIJE MEĐUMESNE LINIJE
STAJALIŠTE SMER A, STAJALIŠTE SMER B,
Možete kliknuti na ikonicu bilo kog stajališta da bi videli sliku stajališta i zonu kojoj stajalište pripada