Prevoz putnika

Preduzeće obavlja javni prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju za Grad Novi Sad.

Pored redovnog prevoza, zainteresovani pojedinci, grupa građana ili preduzeća mogu da zakupe autobus JGSP „Novi Sad“ za slobodnu ili ugovornu vožnju.

Informacije o zakupu autobusa mogu da se dobiju na telefonske brojeve:

021/48-96-687
021/48-96-721

Prevoz robe i prtljaga

Putnik u autobusu može da unese određenu robu-prtljag. Ukoliko je roba-prtljag većih dimenzija, putnik je dužan da za nju plati naknadu za prevoz u visini cene karte za relaciju na kojoj se vozi.

Prevoz kućnih ljubimaca

U skladu sa odredbom osnivača preduzeća, u autobusima JGSP „Novi Sad“ dozvoljeno je unošenje pasa i mačaka uz korišćenje odgovarajuće opreme u vidu posebnih transportera.