Prevoz putnika 

Prevoz putnika se vrši na svim redovnim linijama JGSP-a. Pored redovnog prevoza, zainteresovan pojedinac, grupa građana ili preduzeće mogu zakupiti autobus JGSP-a za slobodnu ili ugovornu vožnju.

Informacija o zakupu autobusa može da se dobije na telefonske brojeve:

021/48-96-687
021/48-96-721

Prevoz robe i prtljaga

Putnik može prevoziti određenu robu-prtljag i ukoliko je prtljag većih dimenzija, putnik je dužan da za isti plati naknadu za prevoz u visini cene karte za relaciju na kojoj se vozi.