Javne nabavke dokumentacija

Реинжењеринг информационих, комуникационих и система надзора, реконструкција инфраструктуре и набавка опреме

Poziv na podnošenje ponuda i prijava

Konkursna dokumentacija

Izmene dopune objašnjenja

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenim ugovorima


Sve javne nabavke >>