Javne nabavke dokumentacija

Резервни делови услед отказа неког агрегата на аутобусу (глава мотора Ивеко)

Poziv na podnošenje ponuda i prijava

Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka


Sve javne nabavke >>