Јавне набавке документација

Зглобни нископодни аутобуси за градски саобраћај са уграђеним мотором са погоном на компримовани природни гас - CNG (20 комада)

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenim ugovorima


Повратак