Годишње карте по повлашћеним ценама могу да израде следеће категорије корисника услуга превоза:
1.слепа и слабовида лица; особе оболеле од параплегије, дистрофије и сродних оболења, церебралне и дечије парализе, мултипле склерозе и реуматоидног артритиса, као и пратиоци особа са инвалидитетом које, у складу са актом изабраног лекара, имају право на пратиоца; 
2.деца са сметњама у развоју која похађају основну и средњу школу или дневни боравак, и омладина са инвалидитетом која похађа дневни боравак на територији Града Новог Сада, као и пратиоци за личну помоћ детета ангажовани на основу решења Центра за социјални рад Града Новог Сада, или на основу акта изабраног лекара уколико је пратилац родитељ или члан породичног домаћинства; 
3.особе на дијализи и са трансплатираним органима које користе туђу негу и помоћ;
4.ратни, војни инвалиди и цивилни инвалиди рата, корисници породичне инвалиднине, као и чланови породица погинулих у оружаним сукобима после 17. августа 1990. године
5.избегла, прогнана и расељена лица којима је због тешке болести потребна чешћа контрола лекара по критеријумима градског органа надлежног за здравство и социјалну заштиту; 
6.грађани града Новог Сада који су старији од 65 година који имају пребивалиште, односно боравиште, на територији Града Новог Сада; 
7.добровољни даваоци крви који су дали крв преко 50 пута – жене, односно 100 пута-мушкарци; 
8.деца из породице са троје и више деце, која имају пребивалиште и расељена лица која имају боравиште на територији Града Новог Сада на истој адреси, до краја редовног школовања, а најдуже до 26 године живота;
9.студенти са инвалидитетом на предлог Новосадског удружења студената са инвалидитетом;
10.особе оболеле од хемофилије, цистичне фиброзе и других ретких болести. 
Пратиоцима особа из тачке 1. и 2. годишња карта важи и када се те особе не налазе у возилу.


УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ КАРАТА


Грађани Новог Сада који су старији од 65 година:
Грађани старији од 65 година дужни су да захтев поднесу лично и да приложе фотографију формата као за личну карту и не старију од шест месеци, личну карту на увид или попуњен захтев који се може добити на свим продајним местима или на сајту предузећа ОВДЕ
Готове карте моћи ће да се преузму 10 дана након предаје захтева, на истом месту на коме је захтев предат.


Остале категорије корисника
Захтеви за израду годишњих карата примају се на шалтерима благајне бр. 12 и 14 на аутобуској станици. 
- За особе из тачака 1. до 5. годишње карте се израђују на основу спискова институција, организација и удружења којима наведене категорије грађана припадају.
- Особама из тачке 7. карте се издају на основу спискова институција којима припадају, односно на основу Уверења Завода за трансфузију крви о броју добровољних давања крви за датог корисника.
- Особама из тачке 9. и 10. годишње карте се издају на основу спискова институција, организација и удружења којима наведене категорије корисника припадају, или на основу здравствене документације и потврде од надлежне здравствене установе, не старије од 6 месеци (оригинал на увид).

 

Цена карте је 1.650 динара, а цена израде/ажурирање је 375 динара, укупно 2.025 динара.

 

ДЕЦА ИЗ ПОРОДИЦА СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ

Закључком Градског већа деца из породица са троје и више деце остварују право на годишњу показну карту. Пре подношења документације ЈГСП-у потребно је да се обрате Градској управи за социјалну и дечију заштиту (контакт телефон управе је 021/4882- 836). На основу примљених захтева Градска управа формира списак корисника који доставља ЈГСП-у након чега корисник на шалтеру 12 на  аутобуској станици предаје благајнику: 1. оригинал захтева за издавање претплатне карте за ђаке, 2. две фотографије (димензија као за личну карту 30x25мм) 3. новац за израду карте у износу од 375,00 динара и услуга превоза 1.650,00 динара 4. личну карту или здравствену легитимацију на увид 5. родитељи предају захтев за израду На истом шалтеру преузимају се готове показне карте радним данима од 7.00 до 14.45 часова.