LAT

Захтеви, упутства и правила 


Месечне претплате за запослене у НСМАРТ систему

   Упутство за куповину права на вожњу за правна лица путем НСмарт портала

 


Документа потребна за израду месечних карата 

   Захтев за издавање карте за месечну допуну

 

Односи се на следеће категорије:

- грађани;

- пензионери млађи од 65 година;

- запослени грађани;


Документа потребна за израду годишњих карата

   Захтев

   Правила коришћења

 

 Односи се на следеће категорије:

- слепа и слабовида лица, особе оболеле од параплегије, дистрофије и сродних обољења, церебралне и дечије парализе, мултипле склерозе и реуматоидног артритиса, као и пратиоци особа са инвалидитетом које, у складу са актом изабраног лекара, имају право на пратиоца;

-   деца са сметњама у развоју која похађају основну и средњу школу или дневни боравак и омладина са инвалидитетом која похађа дневни боравак на територији Града Новог Сада, као и пратиоци за личну помоћ детета ангажовани на основу решења Центра за социјални рад Града Новог Сада или на основу акта изабраног лекара уколико је пратилац родитељ или члан породичног домаћинства;

- особе на дијализи и са трансплантираним органима које користе туђу негу и помоћ;

- ратни, војни инвалиди и цивилни инвалиди рата, и корисници породичне инвалиднине, као и чланови породица погинулих у оружаним сукобима после 17. августа 1990. године;

- учесници оружаних акција после 17. августа 1990. године и рата 1999. године који имају пребивалиште и расељена лица која имају боравиште на територији Града Новог Сада, уколико нису остварили то право по другом основу;

- избегла, прогнана и расељена лица којима је због тешке болести потребна честа контрола лекара по критеријумима градског органа  надлежног за здравство и социјалну заштиту;

- грађани Града Новог Сада који су старији од 65 година који имају пребивалиште, односно боравиште на територији Града Новог Сада;

- добровољни даваоци крви који су дали крв преко 50 пута – жене, односно 100 пута- мушкарци,

- студенти са инвалидитетом на предлог Новосадског удружења студената са инвалидитетом;

- особе оболеле од хемофилије, цистичне фиброзе и других ретких болести.


Документа потребна за израду претплатних карата за ученике и студенте 

   Захтев и упутство за издавање карте за ученике и студенте

   Правила коришћења

 

 Односи се на следеће врсте карата и категорије:

- месечна карта;

- годишња карта за ученике и студенте до 26 година;

- годишња карта за децу од 6-10 година старости;

- годишња карта за децу из породице са троје и више деце која имају пребивалиште на територији Града Новог Сада, као и расељена лица која имају боравиште на територији Града Новог Сада на истој адреси, до краја редовног школовања, а најдуже до 26. године живота.