Карте за децу и омладину са посебним потребама 

Право на ову врсту карте имају: деца са сметњама у развоју која похађају основну и средњу школу или дневни боравак,  омладина са инвалидитетом која похађа дневни боравак на територији града Новог Сада, пратиоци за личну помоћ детета ангажовани на основу решења Центра за социјални рад града Новог Сада, или на основу акта изабраног лекара уколико је пратилац родитељ или члан породичног домаћинства

Право на ову карту имају грађани Града Новог Сада на основу спискова институција, организација и удружења којима припадају.

Тип картице: Паметна пластична бесконтактна картица
Врста претплате: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА Важи годину дана од дана уплате 
Важење картице: 5 година

ПОСТУПАК ИЗРАДЕ ИЛИ АЖУРИРАЊА ПОСТОЈЕЋЕ КАРТИЦЕ

На једном од продајних места корисник треба да преда следећа документа за израду или ажурирање картице:

За израду карте потребно је:
1 Испуњен Захтев за израду картице са потписаном Изјавом за прикупљање и обраду података у сврху израде карте који може да се преузме овде или на једном од продајних места ЈГСП "Нови Сад"
2 Потписано Обавештење о обради података о личности које може да се преузме овде или на једном од продајних места ЈГСП "Нови Сад"
3 Приказати личну карту односно други идентификациони документ на увид
4 За ИЗРАДУ картице доставити личну фотографију не старију од шест месеци, димензија 30x25мм
5 Износ за израду или ажурирање картице.

Приликом предаје захтева за израду картице благајник кориснику предаје потврду о преузетом Захтеву и извршеној уплати новчаних средстава на којој је одштампан датум преузимања израђене карте.

КУПОВИНА ПРЕТПЛАТА

Годишња карта се купује једном годишње и важи годину дана од дана куповине.
Важи у И, ИИ, ИИИ и ИВ зони.