Zahtevi, uputstva i pravila


Dokumenta potrebna za izradu godišnjih karata

   Zahtev
   Pravila korišćenja

Odnosi se na sledeće kategorije:

- slepa i slabovida lica, osobe obolele od paraplegije, distrofije i srodnih oboljenja, cerebralne i dečije paralize, multiple skleroze i reumatoidnog artritisa, kao i pratioci osoba sa invaliditetom koje, u skladu sa aktom izabranog lekara, imaju pravo na pratioca;

- deca sa smetnjama u razvoju koja pohađaju osnovnu i srednju školu ili dnevni boravak i omladina sa invaliditetom koja pohađa dnevni boravak na teritoriji Grada Novog Sada, kao i pratioci za ličnu pomoć deteta angažovani na osnovu rešenja Centra za socijalni rad Grada Novog Sada ili na osnovu akta izabranog lekara ukoliko je pratilac roditelj ili član porodičnog domaćinstva;

- osobe na dijalizi i sa transplantiranim organima koje koriste tuđu negu i pomoć;

- ratni, vojni invalidi i civilni invalidi rata, i korisnici porodične invalidnine, kao i članovi porodica poginulih u oružanim sukobima posle 17. avgusta 1990. godine;

- učesnici oružanih akcija posle 17. avgusta 1990. godine i rata 1999. godine koji imaju prebivalište i raseljena lica koja imaju boravište na teritoriji Grada Novog Sada, ukoliko nisu ostvarili to pravo po drugom osnovu;

- izbegla, prognana i raseljena lica kojima je zbog teške bolesti potrebna česta kontrola lekara po kriterijumima gradskog organa nadležnog za zdravstvo i socijalnu zaštitu;

- građani Grada Novog Sada koji su stariji od 65 godina koji imaju prebivalište, odnosno boravište na teritoriji Grada Novog Sada;

- dobrovoljni davaoci krvi koji su dali krv preko 50 puta – žene, odnosno 100 puta- muškarci,

- studenti sa invaliditetom na predlog Novosadskog udruženja studenata sa invaliditetom;

- osobe obolele od hemofilije, cistične fibroze i drugih retkih bolesti.


Dokumenta potrebna za izradu pretplatnih karata za učenike i studente

   Zahtev
   Uputstvo za popunjavanje zahteva
   Pravila korišćenja


Odnosi se na sledeće vrste karata i kategorije:

- mesečna karta;

- godišnja karta za učenike i studente do 26 godina;

- godišnja karta za decu od 6-10 godina starosti;

- godišnja karta za decu iz porodice sa troje i više dece koja imaju prebivalište na teritoriji Grada Novog Sada, kao i raseljena lica koja imaju boravište na teritoriji Grada Novog Sada na istoj adresi, do kraja redovnog školovanja, a najduže do 26. godine života.


Obrasci za poručivanje radničkih markica putem mejla

Excel obrazac za poručivanje radničkih pretplatnih markica

OpenOffice obrazac za poručivanje radničkih pretplatnih markica

Uputstvo za poručivanje radničkih pretplatnih markica