Vrste karata

PERSONALIZOVANE

Mesečne

Građani
Učenici i studenti
Zaposleni
Penzioneri do 65 godina
Nosioci prava na novčanu i socijalnu pomoć

Godišnje

Učenici i studenti
Deca od 6 do 10 godina
Povlašćene

NEPERSONALIZOVANE

Karta za jednu vožnju
Papirna dnevna karta
 
 

 

Promena vrste kartice

Korisnik može da promeni vrstu kartice dolaskom u NSMART centar i dostavljanjem zahteva za novu vrstu kartice.

U slučaju da menja vrstu kartice, potrebno je da korisnik prilikom zahteva na blagajni za ažuriranje podataka plati 375,00 dinara na licu mesta.

Ukoliko se jednom godišnje uradi izmena kartice iz radničke u građansku kategoriju i obrnuto, ta usluga se ne naplaćuje.