Vrste karata

PERSONALIZOVANE

Mesečne

Građani
Učenici i studenti
Zaposleni
Penzioneri do 65 godina
Nosioci prava na novčanu i socijalnu pomoć

Godišnje

Učenici i studenti
Deca od 6 do 10 godina
Povlašćene

NEPERSONALIZOVANE

Karta za jednu vožnju
Papirna dnevna karta
 
 

 

Promena vrste kartice

Korisnik može da promeni vrstu kartice dolaskom u NSMART centar i dostavljanjem zahteva za novu vrstu kartice.

U slučaju da menja vrstu kartice, potrebno je da korisnik prilikom zahteva u NSMART centru za ažuriranje podataka plati 400 dinara na licu mesta.

Ukoliko se jednom godišnje uradi izmena kartice iz radničke u građansku kategoriju i obrnuto, ta usluga se ne naplaćuje.

 

REGRESIRANI PREVOZ ZA UČENIKE I STUDENTE

Učenici i studenti koji su ostvarili pravo  na  REGRESIRAN PREVOZ U VOZILIMA JGSP-a „NOVI SAD“, DOPUNU PRAVA NA VOŽNJU ZA SVAKI MESEC OBAVLJAJU ISKLJUČIVO NA ŠALTERU BR. 14 NA AUTOBUSKOJ STANICI.